Please add some slides in the WordPress admin backend to show in the Featured Slider.

Siste nytt

Leverandører etterspørres – MIGS-kirurgi

Folkehelseinstituttet ber aktuelle leverandører ta kontakt for å bidra med dokumentasjon av metodene.

Høring om Statsbudsjett 2019

Politikerne må unngå å stramme inn på gode produkter som koster litt mer, men som er bedre og mer effektive i bruk for både pasientene og helsetjenesten.

Medtek Norge og Lab Norge blir Melanor

Medtek Norge og Lab Norge fusjonerer og samler organisasjonene under det nye navnet Melanor.

Innspill til Stortingsmelding: Leve hele Livet – en kvalitetsreform for eldre

Dagens ordninger for medisinske forbruksprodukter på blå resept og hjelpemidler fra folketrygden må bevares og videreutvikles.

Verdighet på blå resept

Ordningen med medisinske forbruksprodukter på blå resept må ikke strammes inn på en slik måte at brukerne ikke lenger får gode produkter.

Bransjetreffet peiler ut retning for foreningen

Hvordan kan Medtek Norge og medlemmene effektivt jobbe med politikere og embetsverk for å få gjennomslag for viktige saker?