Please add some slides in the WordPress admin backend to show in the Featured Slider.

Arrangementer

Seminar: Nytt etisk regelverk får konsekvenser for samarbeid med kunden

Dato: 1. juni
Sted: Fornebuporten, Oksenøyveien 10,

Innføringen av regelverket har konsekvenser for medlemmene, ved at det stilles strengere formelle krav knyttet til samarbeid med kundesiden.

Medtek Norges Bransjetreff 2017

Dato: 8. juni
Sted: Quality Hotel Leangkollen, Asker,

Velkommen til årets bransjetreff. Dagskonferanse og middag.

Halvdagsseminar i offentlige anskaffelser inkl ESPD

Dato: 15. juni
Sted: Bygdøy Allé 2, Oslo

Arntzen de Besche og Mercell inviterer til halvdagsseminar om tre sentrale tema: ESPD egenerklæringsskjema, rammeavtaler og kvalifikasjonsfasen.

Siste nytt

Legemiddelverket overtar ansvaret for medisinsk utstyr

Nytt EU-regelverk fører til overføring fra Helsedirektoratet til Statens legemiddelverk. -Vi jobber for en smidig overgang, sier Trond Dahl Hansen.

Høringsinnspill til hjelpemiddelpolitikken

Innspillene omhandler ulike og viktige temaer som vil ha konsekvenser for brukere og leverandører av hjelpemidler.

Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Hver anskaffelse bør benyttes som verktøy for å gi brukerne bedre og mer effektive løsninger og gi et positivt verdibidrag til samfunnsøkonomien i Norge.

Regjeringen satser på sykehjem

Flere sykehjem og omsorgsboliger betyr økt etterspørsel etter velferdsteknologiske løsninger. Det betyr nye markedsmuligheter for våre medlemmer.

Revidert Nasjonalbudsjett 2017 og fokus 2018

De er ingen endringer av betydning for medisinskteknisk utstyrs bransje i revidert Nasjonalbudsjett. Les hva vi fokuserer på i 2018.

Metodevurdering om tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT)

Nye metoder ønsker å få identifisert produsenter/leverandører som leverer metoden og som kan gi dokumentasjon i gjennomføring av metodevurderingene.